Cursus Introductie Blockchain Organiseren Utrecht/Hilversum 08-03-2018

 

Wilt u een bredere kijk ontwikkelen op blockchain en hierdoor onafhankelijker na kunnen denken over de toepassingsmogelijkheden binnen uw vakgebied? Dan is de Introductie Blockchain Organiseren het instrument hiervoor.

Doelgroep en investering: 

Eindverantwoordelijken, maar zeker ook intermediare functies als management, HR , sales, legal, finance, en ondersteunende functies als IT en adviseurs die nieuwe organisaties ontwerpen, opzetten en of managen.  De investering bedraagt € 199,- per persoon.

Inhoud

Meer informatie en het programma van “Introductie Blockchain Organiseren” is te zien via

https://weconet.org/introductie-blockchain/

Inschrijven 

U kunt zich voor de Introductie Blockchain Organiseren (IBO) inschrijven via onderstaande link.

https://goo.gl/forms/LIheiaPdT8gvMZoD2

Het zal georganiseerd en uitgevoerd worden door Paul Bessems (CEO Weconet Blockchain Technologies, o.a. auteur van het boek “blockchain organiseren” ) en Mahir Özdemir (Weconomics Partner).

Blockchain Organiseren

Blockchain Organiseren is een manier om onzekerheid te reduceren, vertrouwen te organiseren tussen vraag en aanbod, zonder dat de complexiteit toeneemt. Het is een hulpmiddel om transacties, bijna frictieloos tegen lagere kosten te organiseren.  Mogelijk gemaakt door  combinatie van een disruptieve organisatietechnologie (blockchain) met een fundamenteel nieuwe manier van organiseren (Weconomics).

U moet denken aan toepassingen zoals E-portfolio’s, overheidsdiensten en binnen supply chains, eigenlijk alles wat (digitale) waarde heeft en kan worden overgedragen van aanbieder naar afnemer kan georganiseerd worden op een blockchain. Belangrijker lijkt ons de vraag , wat is het duurzaam nut ervan.

Net als in de jaren 90 (moeten we wel of niet op internet) komt nu de vraag : moeten we wel of niet op de blockchain?  Om hierop een constructief antwoord te geven is het belangrijk om te weten wat Blockchain Organiseren is.

Met hartelijke groeten,

Mahir Özdemir